Společnost V&V ELEKTRO, s.r.o. vyrábí průmyslové elektrické rozváděče nízkého napětí do 4000A v krytí až do IP65 s vysokou zkratovou odolností. Rozváděče jsou určeny pro průmysl, administrativní budovy, komerční centra, nemocnice, energocentra apod.

Rozváděče pro měření a regulaci a průmyslovou automatizaci jsou dodávány odzkoušené, s aplikovaným software, zákazník má možnost jejich otestování přímo ve výrobních prostorech dílny. V nabídce je celé spektrum aplikací řídící se požadavky zákazníka a dodanou realizační dokumentací.

Každý rozváděč je překontrolován výstupní kontrolou a je provedena kusová zkouška. Součástí každého rozváděče je protokol o kusové zkoušce, prohlášení o shodě, výchozí revize, montážní instrukce, návod k obsluze a dokumentace. Rozváděče můžeme dodat včetně dopravy na stavbu.

Výrobní řady:

• distribuční a napájecí rozváděče
• rozváděče záložních zdrojů energií
• rozváděče řídící s automaty ASŘ a MaR

• ovládací panely

• dispečerská pracoviště
• elektroměrové a podružné rozvodnice
• staveništní rozváděče
• zásuvkové skříně